Pasta Oner - Man on Fire

(29 .11.2013 - 11.01.2014)

Pasta Oner na výstavě „Man on Fire“ prezentuje svou obsáhlou tvorbu z posledních dvou let. Redefinuje v ní svou pozici uznávaného graffity writera a street artisty a zařazuje se svým současným dílem mezi vůdčí představitele pop artu na české výtvarné scéně.

Pasta Oner (vl. jménem Zdeněk Řanda, nar. 1979) se přesně po dvaceti letech od doby, kdy vytvořil svůj první graffity piece a po více jak dvouleté odmlce představí ve své domovské galerii, pražské The Chemistry Gallery, s autorskou výstavou Man on Fire, na které představí obsáhlou sérii akrylových obrazů, sítotiskových serigrafií, aluminiových rytin či velkých prostorových objektů a instalací. Tematicky i mediálně různorodá díla jednotí charakteristický autorský rukopis a opakující se vizuální a symbolické tvarosloví odkazující k tradici amerického pop artu. V celé současné tvorbě Pasty Onera se projevuje vytříbený cit a zájem o silné a pregnantní vizuální zpracování námětu, které současný Pasta Oner dědí právě ze své writerské a street-artové minulosti a dvacetileté aktivní produkce.

Výstava Man on Fire navazuje na dlouholetou aktivní spolupráci Pasty Onera a The Chemistry Gallery, kterou poprvé úspěšně rozvinuli na výstavách NA.PRO.TI.TOMU či Storage (2009). The Chemistry Gallery jakožto instituce zaměřující se na podporu současného mladého vizuálního umění, studentů a absolventů vysokých uměleckých škol, je také ojedinělou přední institucí současného galerijního provozu, která se systematicky a dlouhodobě věnuje prezentaci a podpoře současného českého street artu a grafitti. Následovaly The Chemistry Gallery uspořádané skupinové výstavy předních českých streetartistů Boutique, Can You Dig It! (Brusel) či výstava Shoot when You Can, která navazovala na prezentaci světového street artu v Galerii Hlavního města Prahy pod názvem Městem posedlí v rámci které v koprodukci s The Chemistry Gallery realizoval Pasta Oner velkoformátovou malbu Choose To Be Happy. Man on Fire je tak logickým vyústěním úzké umělecké spolupráce Pasty Onera a progresivní The Chemistry Gallery.

Info o autorovi:

Pasta Oner je popartový umělec střední generace s nepopiratelnými kořeny v graffiti a streetartu, zároveň i jejich průkopníkem a propagátorem v České republice. Vydává streetart-graffiti magazín Clique, ve kterém působí i jako šéfredaktor. Podílel se také na vzniku první české knihy mapující vývoj graffiti v Čechách – In Graffiti We Trust. V roce 2010 reprezentoval Českou republiku na EXPu v Shanghaji .V roce 2012 získal na mezinárodní výstavě graffiti a streetartu Městem posedlí cenu diváků iDnes.cz za svůj mural Choose To Be Happy na Dejvickém náměstí v Praze. Loni se zúčastnil výstavy v brazilském Muzeu výtvarného umění a letos se představil na festivalu Bílá Noc (Noche en Blanco) v Peru.

Pro Pastu Onera je příznačné charakteristicky silné vizuální uchopení námětu, jehož tematika čerpá z obrazové poetiky kreslených seriálu („cartoon“) a symbolů pop kultury. Často přítomný střet dvou antagonistických symbolů (například postava Bambiho, jakožto symbol něhy a dětské „Dysneyovské“ imaginace na jedné straně versus obraz nabouraného automobilu na straně druhé), reprezentujících jak formálně tak obsahově a interpretačně opozitní kategorie vytváří údernou, přesto inspirativní a otevřenou „message“. Jak píše Martina Overstreet, teoretička street artu v českém prostředí a autorka úvodního textu katalogu „Pasta Oner: Peep Show“ (The Chemistry Gallery, 2011) Pastovy „komentáře v podobě typograficky precizně provedených sloganů nenutí diváka k provinilé sebereflexi nad konzumním způsobem života, spíše s ním nezávazně konverzují. Spojení textu a obrazu ve výtvarném umění není nic nového, ovšem způsob, jakým to dělá Pasta, je neotřelý a zábavný. Minimálně v tom, jak přesně svými „claimy“ vystihuje status quo dnešního třicátníka, dost pragmatického na to, aby nehasil, co ho nepálí, ale zároveň ještě dost mladého a romantického, aby se přece jen sem tam nepokusil…“.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery

Ovenecká 17

170 00 Praha 7

Po – Pá 11.00 – 19.00