Views

(05 .06. - 18.07.2015)

Výstava Views chce v souladu s odkazem na svůj název přinést jiný pohled na autory graffiti, než doposud. Optikou umělců s kořeny v graffz komunitě, kteří ale neváhají přesáhnout ortodoxně vnímané hranice prostředí, z něhož vzešli, monitoruje terén současného umění a představuje zóny, kde jejich vizuální energie rezonuje nejvíc a nejzřetelněji. Přestože jde o výstavu individualit, je zřejmé, že společná východiska, hodnoty a především zkušenost zarytá pod kůži zanechávájí v jejich tvorbě unikátní stopu, odrážející se jak ve formálním uvažování, tak v konfrontačních strategiích nebo volbě témat.

Koncept projektu je z podstaty otevřený různým médiím i generacím writerů. Účelem je na jednu stranu ukázat rozmanitost přístupů a způsobů vyjadřování, mezi nimiž nechybějí malba, kresba, prostorové instalace, video, ale ani tatoo, na druhou umožnit vzájemnou konfrontaci a srovnání. Expozice jako celek má pak ambici zachytit momentální obraz zřejmě nejživější komunitní platformy, která stále více expanduje do teritoria obecného výtvarného provozu a stále výrazněji spoluutváří jeho konkrétní podobu, přičemž není výjimkou, že se právě práce těchto autorů řadí k tomu nejoceňovanějšímu, co aktuální scéna nabízí.

I když mnozí z účastníků výstavy patří mezi uznávané a vyhledávané autory, na jejich „původ“ zřetelně ukáže fakt, že v expozici budou bez výjimky vystupovat pod svými komunitními nicky, které je v mnoha případech ještě možné najít v podobě tagů a pieců na fasádách českých i evropských měst. Skrze konkrétní „pohledy“ zúčastněných writerů nejenže projekt Views představuje odlišný přístup galerijního „zazoomování“ této vizuální subkultury, ale především naznačuje kudy a kam vede jedna z aktuálních cest graffiti i jakým způsobem se jeho aktivita odráží v prostoru současného umění.

Radek Wohlmuth

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00