Zeb One : Letters

(04 .11. - 26.11.2016)

Zeb One (1982) je dalším z writerů, který překročil hranice mezi ulicí a galerijní scénou. V rámci graffz komunity patří dlouho k nepřehlédnutelným autorům. To ostatně platí i o celé TOP crew. Odpověď na otázku, kam bude jeho cesta směřovat může dát i tahle výstava.

Jmenuje se Letters a už její název dává najevo zónu, ke které náleží, i hlavní objekt jeho zájmu. Zeb One sice už před několika lety překročil svůj writerský stín, když začal pokoušet techniku štětcové malby, ale v mnoha ohledech se nezměnil. Dokonce i při pohledu na jeho současné piecy venku se dá tvrdit, že zatím plynule přechází od zdi na plátno, aniž by v čemkoli zásadním uhnul. Odlišná je samozřejmě technika, formát a podložka, ale vizuální parametry a námět zůstávají stejné.

Zeb One se na scéně objevil ve druhé polovině 90. let. Tak, jako celá Praha i on vyrůstal především pod vlivem německého stylu, ať to byl přísný Berlín, uvolněnější Mnichov nebo dortmundský minimal. Jestli hledat další inspiraci, není možné vynechat ani amsterodamskou geometrickou abstrakci, tak jak přinesly legendy DELTA a ZEDZ. Plošný puristický styl „pravítkové“ geometrie je typický i pro jeho obrazy. Prvním plátnům vládla černá, ale současné práce zasáhla i tlumená nekontrastní barevnost lomených odstínů, která odpovídá jeho posledním piecům.

Zeb One nemá problém minimalizovat nebo vynechat obtahy, umisťovat je proti logice tvarů mimo nebo je naopak posunout dovnitř kompozice. Pravoúhlé zalomení u něj často dynamizuje nenápadná diagonála. Není také neobvyklé, že malba fragmentálně ubíhá přes hranu blindrámu, jakoby jí stále přiznával možnost kontaktu se stěnou, odkud původně vzešla a kam ve skutečnosti patří.

Jestliže většina writerů, pokud se posune z ortodoxní pozice směrem k volnému umění, zamíří k obsahovosti nebo čistému formalismu, tohoto autora dál umanutě zajímají písmena, kterým věnuje veškerou pozornost. Nevnímá je symbolicky, nesnaží se ani o výčet. Soustředí se – jak je zvyklý – prostě jen na jejich tvary, barvy, poměry. I způsob výběru se odehrává podle teze: „nenaložíš si na záda písmena, který ti nejsou sympatický.“

I když se Zeb One pustil na nové galerijní teritorium relativně nedávno a Letters je možné pokládat za jeho první samostatnou výstavu, je jasné, že má ambici zařadit se mezi sledované autory. Tomu může pomoct nejen čistá puristická forma, ale i pevná vazba na prostředí, které ho formovalo. Obojí chce zviditelnit také tato výstava, jejímž skrytým tématem může být i otázka identity.

Kurátor: Radek Wohlmuth

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00