Next Targets - Tomáš Jetela, Klára Vystrčilová

(11 .03. - 04.04.2010)

Druhý ročník výstavy Next Targets prezentoval dílo dvou mladých malířů Tomáše Jetely a Kláry Vystrčilové.

Cílem výstavního cyklu je objevovat nové nastupující talenty, kteří by měli být v blízké budoucnosti těmi „příštími terči“ pro milovníky umění, sběratele a klienty galerií. Výstavy cyklu „Next Targets“ jsou koncipovány tak, že prezentují vždy nově objevené mladé autory, jejichž dílo vykazuje do jisté míry společné formální či obsahové rysy a eventuelní komunikační kanály. V procesu instalace se proto klade důraz na vzájemnou kontextualizaci jednotlivých děl autorů, tak aby naše reakce vyvolávaly diskuzi o možných nově vznikajících uměleckých trendech a tvůrčích konceptech. Nezanedbatelným přínosem výstav cyklu má být i postup v rámci umělecké kariéry zúčastněných autorů.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00