Shoot When You Can ...

(07 .11. - 02.12.2012)

Shoot when you can…

Pasta Oner, Jan Kaláb, Michal Škapa, Nick Zipper, Openmindz 360, Sasanca, XDog, Hanes, Obic, Epos 257, Matěj Olmer, Chase, Brad Downey

Vernisáž: 7.11.2012 od 19:00

Skupinová výstava Shoot when you can… představí výběr z nové tvorby předních českých i zahraničních streetartistů. Kromě již zavedených jmen (Pasta Oner, Jan Kaláb, Michal Škapa) představí i další autory, kteří k této scéně již neodmyslitelně patří (Nick Zipper, XDog, Obic), ale i autory, kteří tvoří mimo Prahu (Openmindz 360, Sasanca) či dva zahraniční autory (Chase, Brad Downey). Výstava volně navazuje na mezinárodní výstavu streetartu a graffiti Městem posedlí, která probíhá v Galerii hlavního města Prahy – Městské knihovně. Zároveň také navazuje na předcházející streetartové výstavní projekty The Chemistry Gallery (NA.PRO.TI.TO.MU, říjen 2009, Storage, prosinec 2009, Art Prague, červen 2010, Boutique, březen 2011, Can you dig it?, srpen 2011, Peep show, říjen 2011).

Výstava opět otevře dveře galerijního prostoru autorům, které je možné nazvat streetartisty. Půjde tedy o streetartovou výstavu a dalo by se opět polemizovat na již vyčerpané téma, zda streetart do galerií patří či nikoliv. Výstava samotná i její název však mají naznačovat, že tato diskuse je zcela zbytečná a již dávno překonaná. Stejně tak, jako streetartový umělec cítí potřebu se vyjádřit ve veřejném prostoru, když dostane příležitost nebo když se taková příležitost objeví (Shoot when you can…), má zcela přirozenou potřebu prezentovat se a vyjádřit se také v prostoru galerijním, pokud se naskytne zrovna taková příležitost (Shoot when you can…). Můžeme v takový okamžik přemýšlet nad tím, zda se v tom případě ještě jedná o streetart či nikoliv. Můžeme samozřejmě v takovém případě, při hledání vhodného přízviska výstavy, také říct, že se jedná o výstavu geometrické abstrakce, pop-artu či expresivní malby a spojení streetart vůbec nepoužívat, protože se nevyskytujeme na ulici, ale v prostředí galerie. Nicméně podstatou použití přídavku streetart není to, zda se s výstavou nacházíme na ulici či v galerii, ale to, že všichni vystavení umělci mají za sebou bohatou zkušenost s výtvarným působením na ulici či ve veřejném prostoru. Způsob jakým jsou zvyklí se na ulici vyjadřovat ovlivňuje jejich volnou tvorbu mimo ulici a přízvisko streetart tedy nejjednodušeji vystihuje společného jmenovatele jejich tvorby. Tento vliv se projevuje způsobem malby (nejčastěji použitím sprejů při malbě), prezentací již proběhlých intervencí ve veřejném prostoru či posunutím témat, která prezentují ve veřejném prostoru prostřednictvím médií, která jsou bližší galerijnímu provozu (malba na plátně, socha, grafika, objekt). Ať už je vnější podoba jakákoliv, přítomnost ulice je v jejich dílech jasně patrná a jednoduše vystopovatelná. Když si toto uvědomíme, je v ten okamžik jasné, že se nacházíme na výstavě svébytných umělců, kteří dostali k dispozici galerijní prostor ke své prezentaci a skutečnost, že všichni do jednoho působí také ve veřejném prostoru a na ulici je jen spojovacím prvkem, který jejich tvorbu propojuje. V ten okamžik můžeme tedy hodnotit jednotlivá díla, přidávat jim různá přízviska podle toho, jaká poloha je kterému autorovi bližší (geometrická abstrakce, pop-art, exprese) a hodnotit, jak na nás tato díla působí a nezabývat se tím, zda dané dílo do galerie patří či nikoliv. Samozřejmě, že tam patří!

Název výstavy má také volně a nenásilně odkazovat k absurdní diskusi, která se v létě odehrála v Praze okolo možnosti realizace velkoformátových maleb na pilířích Nuselského mostu. Diskuse až absurdně vyhrocená profesními kolegy, na jejímž konci bylo odsunutí celého záměru, připomínala nelítostnou hysterickou pavlačovou scénu, na kterou příznivec streetartu a velkoformátových maleb mohl jen koukat s otevřenou pusou. Název výstavy v této souvislosti má odkazovat právě k onomu přirozenému instinktu streetartisty pomalovat vhodnou zeď ve veřejném prostoru (Shoot when you can…), nikoliv k fyzické likvidaci iniciátorů diskuse o tom, že na pilíře Nuselského mostu snad streetartové umění nepatří. Patří tam ale úplně stejně, možná ještě víc, než patří do galerií.

A do jaké míry je název výstavy odvozen od mé sportovní minulosti a situace, kdy fotbalový trenér radí svému svěřenci: „Vystřel, když můžeš…“, už nechám bez komentáře. Prostě když je možné vystřelit, tak je dobré střílet! Samozřejmě bez následků na životech. Shoot when you can…

Petr Hájek, kurátor výstavy

O autorech:

Pasta Oner Malíř a grafik, jeden z průkopníků a propagátorů českého street artu a graffiti, vydavatel a šéfredaktor českého streetculture magazínu Clique, supervizor první knihy mapující vývoj českého graffiti a prvního domácího hraného filmu zabývajícího se fenoménem graffiti. Vytváří čistý grafický styl s kořeny v americkém pop-artu 60. let. Jeho práce odkazuje na Andyho Warhola, Roye Lichtensteina, či Claese Oldenburga, z českých umělců pak například na Ladislava Sutnara. Typické jsou pro něj kombinování textu s obrazem, výrazná obrysová kresba, čistá barevnost a uplatňování postav z komiksů.

Jan Kaláb Legenda českého graffiti, člen DSK crew. První writer u nás, který absolvoval Akademii výtvarných umění. Pravidelný účastník oborových festivalů a výstav po celém světě. Formální experimentátor s výrazným smyslem pro monumentální vyjádření, jeden z prvních domácích autorů 3D graffiti a organizátor významných graffiti a streetartových akcí. V posledních letech se stylově posunul k hranicím geometrické abstrakce. Své práce úspěšně prezentuje v ulicích měst i v galeriích.

Michal Škapa Autor, jehož grafický projev je tak neodmyslitelně spjat s českou nezávislou scénou, že se někdy trochu zapomíná na jeho umělecké kvality. Člen legendárních DSK i kontroverzních CAP. Společně s Cakesem a Romeem v roce 2000 účastník proslulého graffiti-tripu do New Yorku. Maluje na zdi i plátna, vytváří instalace, z grafických technik inklinuje k sítotisku. Na plátna tvoří hlavně technikou airbrushe. Charakteristické je pro něj kombinování abstraktních ploch a charakterů, které v poslední době zmnožuje a vrství.

Nick Zipper Z pouličního prostředí je znám především svými plastikami a grafickými stylizacemi na motivy zipů, především samotného jezdce. Ze streetartu se přes studium grafického designu dostává k práci s prostorem a studiu designu interiéru. Jeho obdiv patří uměleckému hnutí De Stijl a výtvarné škole Bauhaus. Má oblibu ve funkcionalistickém a retro designu. Ve své malbě vychází z vlastních streetartových motivů a stále hledá originalitu a nové způsoby tvorby.

Openmindz360 Již od malička na něm bylo znát, že mu v žílách koluje výtvarné umění. V roce 1992 ho oslovil tepající pouliční život a začal se věnovat graffiti. To mu ostatně zůstalo, malováním ve veřejném prostoru se zabývá dodnes. Kromě malby větších pláten olejovými, akrylovými či aerosolovými barvami tvoří také skulptury, prostorové instalace, trojrozměrné dekorace, loutky, navrhuje oblečení a ilustroval několik knih. Založil dnes již zaniklou uměleckou skupinu Heroes. Žije a působí v Ostravě.

Sasanca Přívlastek The City Folklor Artist, který si tato ostravská malířka a ilustrátorka, tvořící pod jménem Sasanca, sama přisoudila, vcelku charakterizuje její tendence hledání syntéz zdánlivě nesourodých prvků. Ta se projevuje jak v jejích výtvarných počinech v galerii i venku, tak v produkci jejího fashion labelu Charaktera. Fascinována ryzím folklorem, ovlivněna městem, sci-fi, dálným východem a komiksem, vytváří kompozice organických tvarů snového světa, oddávající se však ryze lidským činnostem. Současným pracím výrazně dominuje linie. Členka výtvarné skupiny Heroes a projektu Avantgarden se do povědomí pražského výtvarného světa dostala více svou účastí v ilustrátorském klání Secret Wars.

XDog Základ svěžího projevu tohoto stále aktivního writera tvoří výbušná směs kritického sarkasmu, smyslu pro humor a malby, která má kořeny stejně tak v naivním umění jako v animovaných pohádkách pro děti nebo v kreslených vtipech. Jeho práce, které mají často výraznou pointu, sice na jedné straně vzbuzují úsměv, ale nevyhýbají se ani nevybíravým komentářům na účet dnešní společnosti. Nezakládá si na vybroušené formě, ale na sdělení.

Hanes Zajímá se hlavně o grafiku s důrazem na typografii a tvorbu autorských písem. Od klasického graffiti nesměřuje k malbě, ale spíše k této více exaktní specializaci. Graffiti se stále věnuje, ve větší míře však produkci písma, plakátům a knížkám.

Obic Jeden z nejstarších českých aktivních writers. Kromě graffiti se zabývá užitou grafikou, instalacemi, malbou a linorytem. Je to originální experimentátor s formou, který postupem času svůj vyzrálý monumentální projev posunul až někam do oblasti typografického purismu. Téměř úplně eliminoval expresivní práci s obrysy a barvami ve prospěch promyšlené vrstvené linearity a dokonale čistého tvaru. Jeho práce mají přitažlivost ornamentálního grafického labyrintu.

Epos 257 Jeden z nejoriginál­nějších českých umělců. Začal jako writer, ale momentálně se více zabývá intervencemi do veřejného prostoru. Typické jsou pro něj kriticky zaměřené, především sociálně a ekologicky motivované projekty v městském prostředí. Aktivně napadá společenské a systémové stereotypy, stejně jako reklamní průmysl. Způsoby jeho vyjadřování jsou různé, od akční malby pomocí paintballové pušky po prostorové instalace na principu land artu.

Matěj Olmer Pražská graffiti legenda. Progresivní, inspirativní a nekompromisní autor, který se prosazuje i jako abstraktní malíř. Graffiti pojímá jako otevřenou emotivní disciplínu. Sám vyznává projev založený na neřízené intuici – expresivní gestickou malbu, kterou akčním způsobem vrství přes sebe a volně kombinuje nejčastěji s principy koláže. Typický je pro něj výrazný kolorismus, smysl pro experiment a momentální improvizaci. Ve své tvorbě někdy vychází z vlastních básnických textů.

Chase Umělec a grafik Chase, belgický transplantát v Los Angeles, kde žije již přes 15 let, tvoří velkoformátové malby po celém světě. Díla – velkoformátové malby, která vždy vznikají se souhlasem vlastníků jednotlivých zdí, jsou zamýšleny jako dary prostředí, ve kterém jsou umístěny. Cílem těchto děl je přinést barvy, humor a povznášející sdělení do života lidí. Jeho poslední kampaní, kterou se v současnosti zabývá, je Kampaň za absurdno (ukázky z této série jsou prezentovány i zde). V těchto dílech klade důraz na absurdní kombinaci předmětů umístěných v neobvyklých situacích. Při důkladnějším prohlédnutí divák zjistí, že obsahují skryté významy.

Brad Downey Americký streetartista žijící v Berlíně. Absolvoval Slade School of Art v Londýně. Vyjadřuje se prostřednictvím malby, kresby, tzv. Spontánních soch, filmu a uměleckých intervencí do veřejného prostoru. Jeho vizuálně přitažlivé a chytré práce, které pracují s momentem překvapení, bývají zaměřeny proti systému, společenským stereotypům a rutinnímu vnímání organismu města. Nesou v sobě stejně tak prvky sociologického výzkumu jako řízené provokace.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00