VIDEOPOLY#1 - Tomáš Vavříček & Jan Hladil & Pavel Karafiát

(08 .03. - 14.03.2013)

VIDEOPOLY#1 – Tomáš Vavříček & Jan Hladil & Pavel Karafiát

Výstava Videopoly #1 je první výstavou nové každoroční přehlídky současného videoartu Videopoly, kterou iniciuje The Chemistry Gallery a Tomáš Vavříček, který se na poli videoartu pohybuje po dobu více jak pěti let. Pro první výstavu série tak byli vybráni Tomášovi nejbližší spolupracovníci Jan Hladil a Pavel Karafiát, se kterými se podílel na realizaci svých dřívějších projektů, jakými byly například Plice či Black Cube, nebo při společné kooperaci na projektech skupiny Lunchmeat, která se zaměřuje na audiovizuální tvorbu a její propagaci. Videopoly#1 tak představují tvorbu tří mladých umělců pracujících v oblasti nových médií. Účastí těchto tří různých autorů vzniká příležitost zhlédnout různé přístupy ke zpracování a užití automaticky generovaných obrazů, vizuálního překódovávání vnější reality a interaktivních instalací.

Umělci zabývající se médiem, které pracuje s projekcí digitálních obrazů, jsou často spojováni jen s reklamou nebo jsou vnímáni jako doprovodná součást například hudebního vystoupení (Vjing). Cílem cyklu Videopoly je proto pozvednutí společenského obrazu tohoto média na úroveň svébytného uměleckého projevu nejen v rámci scény současného vizuálního umění, ale také v očích široké veřejnosti. Přispět k tomu má pak právě prezentace generovaných obrazů v prostředí současné galerie zaměřené převážně na prezentaci klasických médií, především média obrazu závěsného („malovaného“). Každá stěna galerie – namísto toho, aby byla pouhým pozadím klasického obrazu – se zde stává přímo nosičem buďto videoartové projekce vytvořené na principu generované grafiky, nebo se stává nosičem záznamu segmentu již realizovaných multimediálních instalací, která s principem generované grafiky taktéž pracují. Dolní, rozlehlou částí galerie se rozprostírá obsáhlá interaktivní videoinstalace, která při vernisáži reaguje na zvukovou analýzu daného místa a která jako svébytný obraz funguje proměnlivě až do konce výstavy.

Cyklus výstav Videopoly chce však poukázat i na další komerční možnosti jinak pomíjivého charakteru audiovize a videoartových instalací. Proto vždy zároveň představuje i způsoby transpozice vizuálních možností a interaktivity nových médií na klasická galerijní média jakými jsou obraz či socha/objekt. Výstavy Videopoly tak vytváří zcela novou sérii uměleckých děl ojedinělých tím, že jsou vytvořeny mechanicky z reálné generované animace. To mimo jiné znamená, že ačkoliv jde u jednotlivých videoartových děl stále o individuální autorské kusy, mnohost jejich možného originálního autorského provedení, která vychází z faktické podstaty digitálních pohyblivých obrazů – tj. reprodukovatelnosti jednotlivých statických obrazů digitální animace –, umožňuje jejich dostupnost širokému okruhu potenciálních zájemců o umění. Toto zpřístupnění autorských děl v materiální podobě má podobnou podstatu jako myšlenka Andy Warhola, že umění by mělo být tak dostupné, aby se mohlo dostat ke každému. Zároveň tak dochází k ojedinělé inovativní komercializaci charakteristického druhu umění, které dosud nenašlo příležitost pro klasickou komerční galerijní prezentaci. Cyklus výstav Videopoly tak představuje aktuální pohled na určité umělecké médium a nový způsob jeho prezentace v galerijním prostředí.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00