Tomáš Němec - Slavnost

(28 .06. - 05.08.2012)

Tomáš Němec je jeden z nejtalentova­nějších mladých současných malířů. V loňském roce se zúčastnil výběrové výstavy Česko – Tanec v galerii HangArt 7 v Salzburgu, která představila průřez současnou českou malířskou tvorbou, kde kromě něj byli představeni již zavedení malíři jako Michal Pěchouček, Jakub Špaňhel či Josef Bolf. V roce 2011 představil v The Chemistry Gallery výstavu „stolních formátů“ – Stůl jednoho kluka".

Zeptáte-li se přátel Tomáše Němce na Tomáše Němce, všichni vám řeknou, že je to poslední žijící malíř. Malíř romantik, který prožívá, co maluje a maluje, co prožívá. Některé z těch přátel můžete vidět na jeho obrazech.

Výběr výstavy se snaží zejména ukázat výrazový posun Tomáše Němce v prvním roce po ukončení Akademie. Při ponechání pevného romantického základu, který je autorovou klasickou zbraní, je patrný pokračující příklon k symbolismu, který vede dokonce až k abstrakci (i když na první pohled “němcovské”), kterou by u Tomáše Němce ještě před pár dny nikdo nečekal. Je zajímavé na tento i jiné posuny v autorově tvorbě nahlížet i optikou hodnocení jedné z Tomášových klauzurních prací vedoucím jeho ateliéru Michaelem Rittsteinem, který se po velkém období Němcových Piaf těšil na jeho “další velké téma”. Ačkoliv v tomto ohledu nejde o posun tématický, ale výrazový, je jistým vykročením do nových poloh autorovy tvorby. Tématicky autor zůstavá věrný svým klasickým polohám – zátiším, portrétům a narativnějším expresivním malbám. V každé můžete zahlédnout záblesk slavnosti. Ať už v jednoduchosti kompozice, přesnosti malířské zkratky, podmanivosti bohaté expresivní barevnosti či naopak v čisté monochromatické výstižnosti. Záblesky, které jsou však vždy jasně rozpoznatelné a klasické. Tomáš Němec má slavnost v srdci i na plátně. Stejně jako každý velký umělec, jehož jméno si má smysl pamatovat.

Kurátor výstavy: Petr Hájek

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00