Václav Misař – Skladby

(22 .05. - 24.06.2012)

Václav Misař, absolvent ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU, „staví“ své obrazy způsobem, který usiluje o vytvoření vizuálního výtvarného celku – dramatizuje vnitřní zobrazovací malířské konvence a vyzívá tak naši zkušenost, pozornost a imaginaci, čímž silně působí na naše smyslové vnímání. Barevná skladba obrazů už sama o sobě vždy vzbudí určité pocity, vyvolá reminiscence. Podobně jako barevnou paletu buduje a organizuje Misař i zobrazený prostor: umístíme-li objemné věci v horní části jakéhokoliv prostoru, bude kompozice působit těžce. Bude-li obraz budován od spodu, bude působit solidně, majestátně. Misař se tak ve svých nových obrazech soustředí v první řadě na architekturu a atmosféru obrazu – a v tom vidí příbuznost s hudební skladbou.

Reálie v obrazech jsou součástí této stavby, jsou cestou k pocitu, který by měl obraz vyvolat. Je to tedy něco podobného, jako když se k hudbě přidá text. U figurálních kompozic (jako například „Turecká“, nebo „Chaotická“) se autor snažil vytvořit kompaktní vizuální skladbu z chaosu, z relativnosti, z toho, že je „vše a každý“ individuálně důležitý a zároveň je každý prostě jedno v obou významech tohoto slova.

Obrazy „krajin“ jsou pak autorovou snahou o fyzické, vizuální zhmotnění nálady, jistého stavu mysli. Vznikají spontánně bez předlohy a v podstatě momentální improvizací. Divák by neměl v obrazech hledat konkrétní krajinu, člověka či druh stromu, ale spíše vnímat obraz jako sen, který něco naznačuje, jako scénu, která popisuje konkrétní dojem, dojem, který každý zažil, či zažívá na jiném místě a v jiné situaci.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00