Prague Photo 2012

(23 .04. - 29.04.2012)

„The Chemistry of Our Land“

The Chemistry Gallery prezentuje v rámci PraguePhoto 2012 dvě mladé české umělkyně, které žijí a tvoří ve dvou současných zahraničních centrech soudobého vizuálního umění. Tereza Zelenková (UK, Londýn) a Marcela Mikulková (GER, Berlín) pracují s médiem fotografie, avšak každá zcela svým vlastním způsobem. Fotografie se stává prostředkem artikulace obsáhlejších zkušeností a významů, které sahají daleko „za povrch“ fotografického obrazu. Ať už jakási archeologie lidské historie (Zelenková), či fantazijní imaginace subjektivního vnitřního světa (Mikulková), přesto nacházíme u obou autorek společný moment – navzdory dobrovolnému „exilu“ se navrací zpět do rodné země, kterou prozkoumávají a tematizují její kulturní krajinu, lokální a soukromé historie, její příslušnou symboliku, a které pak souhrnně uvádějí v mezinárodním uměleckém provozu. Expozice The Chemistry Gallery klade důraz na oživení vnímání a užívání technického reprodukovaného obrazu v nových, multimediálních kontextech a chce tak načrtnout možnou cestu pro alternativní prezentaci mladého umění, poukázat na možnosti jeho užití v rámci rozsáhlých produkčních aktivit a na jeho propojení s oblastí nových médií.

Tereza Zelenková (žije a pracuje v Londýně)

Tereza Zelenková (1985) je fotografka pracující převážně s klasickou černobílou fotografií. Monochromatičnost jejích prací podtrhává její již tak temnou vizi okolního světa, ve kterém se zinscenované obrazy prolínají s čistě dokumentární tvorbou. Zelenková pracuje s celou škálou fotografických žánrů za účelem vytvoření poeticky laděných souborů s mnohdy záhadným podtextem. V roce 2010 Zelenková obdržela bakalářský titul v oboru fotografie na University of Westminster a momentálně studuje Master of Arts in Photography na Royal College of Art v Londýně. Její práce byly vystaveny celosvětově, nejaktuálněji v Perth Institute of Contemporary Arts v Perthu (AU), Western Exhibition v Chicagu (USA) a Candid Arts Trust v Londýně (UK). Vydala několik fotografických publikací včetně Supreme Vice, kterou vydalo kultovní nakladatelství Morel Books.

Index of Time

Tereza Zelenková &Peter Watkins

Býčí skála je jeskyní, ležící v Moravském Krasu a je částí druhého nejdelšího jeskynního systému u nás. Od roku 1867 zde prováděl archeologické vykopávky Jindřich Wankel, který v prvních dvou síních jeskyně objevil sídliště z období paleolitu. Hlavním Wankelovým nálezem byl v roce 1872 tzv. Halštatský poklad, který se skládal z více než 40ti lidských kosterních pozůstatků a množství předmětů ze starší doby železné. Wankelovou domněnkou bylo, že narazil na hrob velmože a 40ti rituálně popravených žen.

Dnes je jeskyně uzavřena veřejnosti a jejími hlavními návštěvníky je skupina speleologů a archeologů, kteří ji každý víkend s velkým zápalem prozkoumávají. Jejich motivací a cílem je být první, kdo vkročí do nových a dosud neprobádaných teritorií tohoto podzemního labyrintu. Na jaře 2011 Tereza Zelenková a Peter Watkins dostali povolení fotografovat na Býčí skále. Inspirováni romantickou interpretací jeskynních nálezů Jindřicha Wankela, jejich cílem bylo zachycení genia loci, spíše nežli topografická studie. Výsledkem je soubor fotografií a tří povídek od spisovatele Olivera Shamlou, které vyjdou v knižní podobě v květnu 2012 v Londýně pod názvem Index of Time.

Marcela Mikulková (1985, žije a pracuje v Berlíně)

Marcela Mikulková, česká vizuální umělkyně, působí v okruhu současné berlínské scény vizuálního umění, která se vyznačuje vřelým vztahem ať už k digitálním manipulovaným obrazům, tak k webovým technologiím a aplikacím webu 2.0. Médium fotografie se pro Mikulkovou stává nástrojem komplexnějšího multimediálního přístupu, se kterým, v konfrontaci s obsahy určité kolektivní paměti, zkoumá svou vlastní vnitřní imaginaci.

Neon-Romantic

Obrazy série „Neon-Romantic“ – diplomová práce na brněnské FAVU – vychází z autorčiných vnitřních, osobních fascinací (černobílá fotografie městské krajiny, symbol koně), které zasazuje do „neo[n]-romantického“ kontextu zobrazování povědomých krajin, které nesou stopy jak lidského zásahu, tak i neurčitého tajemství. Tyto stopy, jakožto symbol nepřítomného, pak podtrhuje i samotná forma prezentace fotografických obrazů. Obraz je promítán, neexistuje v hmotné fyzikální podobě, ale naopak, svou neuchopitelností odkazuje k rovinám snu a fantazie.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00