Brněnské koření - exhibition

(27 .06. - 14.07.2011)

Výstava „Brněnské koření“ představila čtyři brněnské umělce tvořící fúzi mezi uměním a designem. Všichni studovali nebo dosud studují na brněnské FaVU, vyjadřují se však převážně na poli designu. Jejich tvorba se často jeví jako design, ale přesto vyjadřuje určitá umělecká stanoviska.

Tento design se nesnaží divákovi pouze zalíbit, alespoň ne v klasickém slova smyslu zalíbení. Tento design v divákovi probouzí nejhlubší vášně, odpor, nenávist. Umělci zkoušejí, co až divák-konzument snese, posouvají ho na hranice jeho vlastních možností i rozlišovacích schopností. Kladou divákovi otázky, jsou jeho zrcadlem. Okouzlí ho a vzápětí po něm mrští jeho vlastním scestným odrazem.

Prezentovaní umělci:

Minimon (Monika Lysá a Petra Cihlářová)

Zvrhlý vkus (Vendula Chalánková)

Tereza Damcová

Ondřej Homola

Kurátor: Darina Alster

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00