Kuxtal Kiímil - The Maja (Marie Larroa) a Ludmila Smejkalová

(07 .04. - 08.05.2011)

Kuxtal Kiímil znamenající ve starém jazyce Mayů život a smrt je pilotní výstavou cyklu ArtDesign Fusion představující dvě malířky, které jsou ovlivněny jižanskými vlivy Portugalska a Mexika.

Cílem kurátorů výstavního cyklu bylo upozornit na fenomén vztahu volného umění a designu v situaci, kdy se umělci propracovávají skrze volnou tvorbu k designu. Larroa i Smejkalová zkoumají kontrast volných a užitých směrů vlastní tvorby. Výstava tak představila jak obrazy obou umělkyň, tak jejich tvůrčí přesahy do světa módy.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00