„NÁHLED“ – Zdeněk Trs, Jan Uldrych

(12 .05. - 05.06.2011)

Výstava „NÁHLED“ – Zdeněk Trs, Jan Uldrych byla výstavou realistické malby absolventů Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana. Zdeněk Trs a Jan Uldrych jsou loňští absolventi Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana. Jan Uldrych a Zdeněk Trs vytvářejí obrazy s jasnou realistickou vizuální orientací a tíhnou k zobrazování existenciálních témat. Přesto si však zachovávají vlastní individualitu a identifikovatel­nost. Zdeněk Trs maluje jak hyperrealistické zpodobnění hranic života, či spíše již pouhých stop žití, stejně tak jako tematizuje „hraničnost“ v plátnech zdánlivě připomínající vizualitu op-artu. Jan Uldrych naopak předvádí ve svých realistických malbách spíše surrealistické obrazové symboly a snové výjevy. Oba autoři jsou ze silné generace mladých realistických malířů vycházejících z ateliéru Zdeňka Berana – generace, která bude jistě i s odstupem času zhodnocena, a to nejen díky řemeslnému umění jednotlivých absolventů tohoto ateliéru, ale i díky tomu, že působeni Zdeňka Berana na pražské AVU v roce 2012 končí. Tím dojde k ohraničení jeho působení a k uzavření počtu absolventů jeho ateliéru, jejichž tvorba je i v kontextu celé AVU nepřehlédnutelná.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00