Prague Photo 2011 - „Dekadence – Na okraji – Pokání“

(04 .04. - 10.04.2011)

The Chemistry Gallery – PRAGUE PHOTO 2011 – Výstavní síň Mánes

„Nevěřit, odporovat, iracionalizovat – žití dekadence. Padat, ztrácet, být krásný a ošklivit se – pohybovat se na okraji. Obrátit se, tišit, mlčet – činit pokání.“ Koncepcí expozice The Chemistry Gallery je snaha zmapovat určitou tendenci v dílech mladých fotografů, studentů či absolventů fotografických oborů, kteří se pohybují napříč žánry od čistě módní fotografie až k ryze postmoderním portrétním sondám do skrytých tužeb, pocitů či vyhraněnosti dnešního člověka. Jejich tvorba je však i přesto nadále propojena určitou potřebou reflexe současné společnosti, potřebou takové reflexe, která je osvobozena od přísných hodnotících a morálních soudů. Mezi třemi tematickými pilíři (dekadence – okraj

  • pokání) se rozvrhuje společná jak vizuální, tak i obsahová atmosféra, která vytváří jakousi

mapu „nerovinaté“ krajiny dnešní společnosti. Instalace solitérních fotografií jednotlivých autorů pak tematizuje výslednou a domnělou podobu této mapy a interpretuje ji jako zvláštní paradox – dekadentnost života, rozpoznání jeho (za-)krajnosti a očista v pokání ztrácejí svůj původní a kulturně tradiční vztah následnosti. Všechny tyto projevy dnes leží vedle sebe, bez jasně definovaných kauzálních vztahů, působí spíše samostatně či retroaktivně. Vzniká tak textura a síť, kde odpor, zničení a vzpoura neznamená nutně jen „být dekadentní“, kde odvrácení a „obrácení na okraji“ začíná být v jeden okamžik totéž a kdy „kát se“ znamená maskovat se, ztrácet se či třeba jen „být krásný“.

Autoři prezentovaní na Prague Photo 2011:

Zuzana Vejšická, Vilém Kabzan, Stanislav Merhout, Johana Pošová, Jan Přibylský, Tomáš Mikule, Marek Musil, Marek Bartoš, Petr Jandera, Matuš Tóth, Ondřej Pelikán, Michal Ureš, Štěpán Pech

Kurátor Petr Hájek, Zuzana Vejšická

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00