Bratiprahaslava

(05 .10. - 17.10.2010)

Výstava designových keramických prací studentů českých a slovenských vysokých uměleckých škol, pořádaná v rámci dalšího ročníku Designbloku, mapuje současné tendence mladého designu napříč dvou designových ateliérů.

Výstavu ateliérů keramiky a porcelánu Pražské VŠUP pod vedením Pavla Knapka a Bratislavské VŠVU pod vedením Daniela Piršče, chápeme jako propojení a jakousi pomyslnou křižovatku těchto dvou ateliérů, které se prezentují široké veřejnosti v uceleném výběru prací současné nastupující generace designérů v keramickém průmyslu a to cestou ukázky potřeb běžného denního použití. Jde o to, smysluplně naznačit rozdílné přístupy, myšlení a to, zda a kde se oba ateliéry koncepčně střetávají, když jsou determinovány právě materiálem, jenž je oběma ateliérům společný a jenž je tak stěžejním výrazovým prostředkem. Výstava je průzkumem do jaké míry se liší slovenská a česká designérská scéna v tomto oboru, čím jsou ovlivněny a kam směrují. Zároveň si klademe za cíl prezentovat porcelán jako naprosto současné plnohodnotné médium, jak co se týče designu, tak produktů na hraně s výtvarným uměním a jako způsob tvorby, která je zcela legitimním svědectvím lidské činnosti. Máme v úmyslu představit jednu z největších přehlídek současného designu porcelánu nejmladších generací vzniklou v obou metropolích bývalé republiky.

To se mi líbí

Adresa

The Chemistry Gallery
Bubenská 1
170 00 Praha 7

Ut – So 11.00 – 19.00