Akční malba

Součástí nabídky The Chemistry Production je také akční malba – zajištění vystoupení akčních malířů. Jde o živou akční malbu, která akčně vzniká zpravidla v kontextu s dalším uměleckým vyjádřením – hudbou, divadlem a pod. Akční malba nabízí zážitek, jehož podstatou je kontinuální pozorování významotvorného procesu tvorby uměleckého díla. Výsledné dílo je pak tedy jakousi „stopou“ či záznamem právě ukončeného akčního umění, které svůj význam buduje podobně jako umění divadelní. Akční malba může být využita ať už jako samostatná kreativní náplň konkrétní akce či jako součást hudebních festivalů či dalších akcí ve veřejném prostoru.