Produktový design

Ve spolupráci s umělci, které zastupujeme, nabízíme firmám, které vyrábějí zboží masové spotřeby (oblečení, nábytek, snowboardy, skateboardy apod.) možnost „customizace“ jejich výrobků za využití originálních designů jednotlivých umělců – tedy možnost aplikace designových návrhů umělců na výrobky firem prostřednictvím licence.